Om man vill överleva på sin hobby är det viktigt att man först och främst undersöker hur marknaden för den produkt man vill marknadsföra ser ut. Vilka andra aktörer finns på marknaden? Vad kan du bidra med som de inte redan levererar? Finns det något i din framtoning eller hos din produkt som sticker ut lite extra? Att behöva begränsa sig kanske låter lite tråkigt och visst vore det roligare om du kunde basera alla dina uppdrag på exakt det du ville tillverka för tillfället. Dock behöver du inte nödvändigtvis se på en nisch som en begränsning, snarare som en ram för ditt fortsatta arbete. För att ta din hobby till en så pass hög nivå att du kan livnära dig på den måste du förr eller senare sätta upp tydliga ramar för ditt arbete. Dels för att nå nya målgrupper, men också för att hitta samarbetspartners och nya vägar i ditt arbete.

Målgrupp och olika vägar dit

Ett första steg i att hitta din egen nisch, när du har koll på marknaden i övrigt är att hitta en specifik kategori till ditt arbete. Exempelvis kan någon som stickar ha som underkategori att det främst rör sig om raggsockor av olika slag eller att man enbart använder miljövänliga produkter. Sedan är det en bra idé att utgå från dig själv. En möjlighet skulle kunna vara att skriva ett par listor baserat på olika ämnen med dig själv som utgångspunkt. Till exempel “fem saker jag varit med om”, “mina främsta egenskaper” eller liknande. De här listorna kan sedan hjälpa dig att avgränsa ditt arbete mot mer specifika målgrupper. Om du inte vill utgå från dig själv kan du exempelvis utgå från någon du kanske tillverkat något åt tidigare och skriva listor utifrån den personen och deras erfarenheter. Ett annat sätt kan vara att utgå från ett problem du gärna vill lösa, exempelvis tillverka smarta hantverk som hindrar en från att tappa bort sina nycklar eller liknande.