Handarbete ett steg mot minskad fattigdom

I en debatt i Aftonbladet nyligen skriver debattören om att bekämpa fattidomen som fortfarande finns i allt för stor utsträckning på flera håll i världen. På vissa ställen uppkommer fattigdomen på grund av en naturkatastrof eller andra former av kriser och traumatiska upplevelser. Men, det finns också en befintlig fattigdom på många platser. Så lite som under cirka tjugo kronor per dag lever så mycket som var nionde människa på. Framförallt utsatta är människor som lever på landsbygden och främst de som arbetar med jordbruk av olika slag.

Debattören lyfter fram att barns framtid begränsas på grund av att deras föräldrar inte har råd att skicka dem till skolan och att de oftast tvingas jobba eller hjälpa till med tunga hushållssysslor istället. I artikeln beskrivs fattigdomen i världen ändå som halverad sedan 90-talet, vilket är jättebra, men det återstår också en hel del arbete. Enligt debattören finns det mål om att all fattigdom ska vara bekämpad till 2030. På vilka sätt kan vi bidra? Jo, bland annat genom att skänka pengar till välgörenhet, vara volontärer hos hjälporganisationer eller på andra sätt bidra till att deras miljö blir bättre.

Syföreningens roll i att bekämpa fattigdom

Syföreningar och syjuntor finns på flera håll i landet. Ofta är de organiserade av student- eller pensionärsföreningar. Syföreningarna ses för att tillsammans diskutera och ägna sig åt handarbete av olika slag. Exempelvis sticka, virka, brodera, eller sy på maskin. Skillnaden mellan en syjunta och en syförening är att syjuntan oftast drivs med syfte att handarbetet ska användas för eget bruk. Medan en syförening å andra sidan skänker eller säljer sina alster. Allt som oftast skänker de sina alster till hjälporganisationer eller så säljer de sina produkter på olika marknader där alla intäkter sedan skänks till välgörande ändamål. På så vis bidrar de till att bekämpa fattigdom och om fler stöttar deras arbete kan de nå sina mål ännu fortare som en del av arbetet med att bekämpa all fattigdom.